24 d’agost de 2012

Educació pública, si. Adoctrinament subvencionat, no

És curiós que els mateixos que retallen serveis, equipaments i sous de mestres en l'educació pública vinguin ara a ser abanderats de la necessitat de continuar gastant recursos públics en escoles privades.

Pitjor encara, que s'entestin en mantenir les subvencions a escoles que (tal i com ha reconegut el Tribunal Suprem) discriminen els alumnes per raó de sexe.

A Catalunya, els motius donats per la conservadora i classista CiU són bàsicament de dos tipus: 1. Que els resultats acadèmics avalen el model discriminatori, i 2. El ja habitual del dret a l'elecció de model educatiu

Quant al primer motiu, el resultat acadèmic de, per exemple, les escoles de l'Opus no es basa en la segregació per sexes, sinó en que les famílies que porten els seus fills a aquestes escoles (també es podria dir, les famílies que són acceptades per aquestes escoles) pertanyen a unes determinades classes socials. No crec que tinguin gaires famílies de nouvinguts i/o socialment desestructurades. D'aquesta manera, la nota mitja per alumne (ull!, que no les millors notes) sol ser més alta.

L'excusa de l'elecció del model educatiu és encara més absurda. Si ha d'haver llibertat per a triar un centre que separi als alumnes per motiu del seu sexe, no hauria d'haver igualment llibertat per a poder triar una escola que separi els alumnes per raó de la seva procedència? Si jo tinc dret a portar els meus fills, i que m'ho subvencionin, a una escola que no accepta noies, no tindria dret també a triar una escola, subvencionada amb diner públic, que no acceptés “moros” o “negres”?
Serien tan curosos els conservadors de CiU, amb el dret a subvencionar centres privats, si es tractés d'escoles musulmanes? I si hi ha pares que volem que els nostres fills rebin una formació marxista i creem una escola, també CiU ens la subvencionarà?

No haurien d'existir les subvencions públiques a escoles que adoctrinin. Qui vulgui que els seus fills rebin un formació religiosa i/o que els seus fills s'escolaritzin lluny de pobres, immigrants i persones “poc fines”, que s'ho paguin. És injust que ho haguem de pagar la resta amb ens nostres impostos. I si en tot cas, tan preocupada està CiU (i PP) per la llibertat d'elecció de centre, que impulsin i concertin la creació de centres musulmans o ateus, d'aquesta manera ampliarien la llibertat d'elecció d'escola a una part molt més àmplia de la població, i no a uns quants, als seus, als millors...

Cap comentari:

potser també t'agradi...

Related Posts with Thumbnails