23 de gener de 2012

6a Assemblea d'EUiA: Bones eines per a la nova EUiA


El Consell Nacional (CN) d'EUiA aprovava dijous els “criteris” i el “reglament i calendari” que assenyalaran el camí cap a la 6a Assemblea Nacional d'EUiA, que s'ha de celebrar el darrer cap de setmana de maig o el primer de juny.
Quan dijous vaig rebre els documents a discutir al CN, reconec, em vaig portar una alegria. S'apuntava de manera clara en la direcció que molts desitjàvem i que, entenc, deixa entreveure una nova EUiA sorgida d'aquesta assemblea més oberta, plural i horitzontal.
Els documents s'elaboraran en comissions obertes a la participació de tothom, via presencial o telemàtica, i la direcció política de l'Assemblea la portarà una comissió integrada pels i les membres de les comissions obertes. A més, qualsevol militant o amic/ga d'EUiA podrà aportar les seves opinions i propostes a través d'un nou web obert per a l'assemblea. Els documents sorgits de les comissions podran ser posteriorment esmenats per les assemblees de base.

La nova EUiA ha de tenir com a eix pivotant de la seva elaboració política, i la seva organització interna, l'horitzontalitat i la participació de la militància. És el que ens reclama la militància i, sobre tot, la ciutadania.

Ara és qüestió de que la gent participi realment en aquesta elaboració i de que els òrgans sorgits de la 6a Assemblea continuïn aquest nou camí iniciat. Bona mostra de que aquest desig que expresso era i és compartit, és que el document presentat va ser aprovat per unanimitat (no poca cosa a casa nostra). La 6a Assemblea ha de ser clau en l'esdevenir d'EUiA. De moment, tenim les ganes i la il·lusió!

Parla també d'aquest tema, i de manera molt interessant, en Francesc Matas Salla: Transparencia,participación e interacción en la 6ª

Cap comentari:

potser també t'agradi...

Related Posts with Thumbnails