28 d’octubre de 2011

Què cobra un conseller?

Han aparegut diferents notícies sobre els salaris dels directius de les caixes, indemnitzacions, etc...
Com a conseller que he sigut de Caixa Manlleu i Unnim Caixa (d'aquesta última encara ho soc) m'agradaria aclarir algunes coses:

  1. A les caixes d'estalvis els directius són els empleats que formen el Comitè de Direcció, encapçalats pel Director General que és nomenat pel Consell d'Administració de la caixa.
  2. Els salaris dels alts directius els marca també el Consell d'Administració, a través de la Comissió Delegada de Nomenaments i Retribucions.
  3. La informació detallada d'aquestes retribucions només semblava interessar a uns pocs consellers, sempre del mateix grup o sector. Per tant, aquest detall normalment no existia.
  4. Dels membres dels Consell d'Administració d'Unnim i de l'ex-Caixa Manlleu, només els presidents cobraven un sou. La resta de membres cobraven dietes per l'assistència a les reunions.
  5. La dieta d'un conseller, que porta 2 anys congelada, és de 450€ bruts + quilometratge (0,31€ x quilòmetre). A l'import de la dieta se li ha de descomptar un 35% de retenció.
  6. Tot i que el càrrec de conseller és a títol individual, molts tenim clar en nom de qui estem i a qui representem (de fet, els consellers de personal som els únics escollits per sufragi), per tant, en el meu cas, cedeixo la meitat de la meva dieta a la meva secció sindical per ajudar al seu sosteniment econòmic.

Com deia abans, a Unnim les dietes per assistència a Consells estaven congelades. Alguna premsa ha publicat que s'havien augmentat els imports en concepte de dietes. El motiu és que per efectes de les fusions de les caixes, els requeriments del Banc d'Espanya, etc, s'han hagut de fer moltes més reunions (si abans es feia aproximadament 1 al més, ara es feien 1 cada 2-3 setmanes).

Jo, al igual que la majoria dels ciutadans, al·lucino amb el fet de que la majoria dels comitès de direcció de les caixes, principals responsables de la situació de les mateixes, hagin continuat en el seu lloc fins a l'últim moment i que hagin pogut marxar a casa tranquil·lament amb la indemnització que els pertocava i amb els plans de pensions que tan bé s'havien dotat. Però de tot això els principals responsables són el regulador (Banc d'Espanya) que havia de estar al cas de tot això i va consentir-ho, i els membres dels consells d'administració, que ho van autoritzar. Bé, de fet no tots els membres dels consells d'administració ho vam acceptar tan silenciosament, però cadascú és responsable del que va votar, dir o callar. Jo tinc la consciència molt tranquil·la, com les actes poden testimoniar...

Us deixo un molt interessant comunicat de CCOO-Unnim sobre aquest tema de les retribucions.

Cap comentari:

potser també t'agradi...

Related Posts with Thumbnails