2 d’agost de 2011

Intervenció dels consellers dels empleats (CCOO) a l'Assemblea d'Unnim

A continuació us deixo la intervenció que els consellers de CCOO, en representació del personal d'Unnim, vam fer a l'Assemblea Extraordinària d'Unnim en la que es va acordar la segregació del negoci financer d'Unnim Caixa cap a la nova entitat Unnim Banc.Senyor president, senyor director general i membres del consell d'administració, senyores i senyors consellers d'Unnim

Empesos pel Reial Decret Llei 2/2011 avui emprenem un nou camí: el de la bancarització d'Unnim. Tota una incògnita. Tot i que alguns gestors significats de caixes diuen que res no canviarà, que encara que tinguem la pell d'un banc, continuarem actuant com a caixes, som conscients que l’actual model, una banca alternativa pel seu origen, pel seu caràcter fundacional sense capital accionarial, per la seva vocació geogràfica, per la seva dedicació preferent a certs sectors socials i econòmics, i pel destí dels seus beneficis a obra social, ha arribat a la seva fi. Estem vivint la mort de les Caixes d’Estalvis.

Com a representants dels treballadors a l'Assemblea General, hem defensat sempre, tan a Unnim com a les caixes que la van fundar, el manteniment de la naturalesa jurídica de les caixes front els intents privatitzadors de les diferents normatives que s'havien anat impulsant i la pressió de l'altre competidor, la banca. Ha estat un clam al desert, perquè arribat el moment de la veritat, s'ha sostret del debat social la liquidació d'aquest patrimoni col·lectiu que són les caixes i s'ha legislat pel dret amb un Reial Decret Llei que fixa uns requeriments de capital desmesurats per a les caixes a assolir en un termini molt breu.

Tot i això també cal buscar errors a casa nostre. Encegats per l'ambició de créixer, s’ha hipotecat tot el que era hipotecable sense les garanties necessàries. En resposta a aquesta bogeria el Govern i el Banc d’Espanya han pres tota una sèrie de mesures que sota l’excusa de la reforma del sector bancari i la necessitat de recapitalització ens porten on estem avui..

A partir d’ara cal que fem el possible per a que el següent pas, es pugui fer amb inversors o entitats que tinguin una cultura de caixa similar a la nostra.

A aquest respecte requerim a la Direcció :

1) Que les decisions que prengui es facin amb la plantilla i no d’esquenes a ella.
2) Que hi hagi transparència a tots els nivells
3) Que es preservin els llocs de treball i les condicions laborals del personal i que qualsevol mesura de reestructuració de la plantilla d’Unnim o de les empreses participades, es faci de forma acordada i negociada amb la RLT.

Des de la nostra posició i coneixement privilegiat de l'entitat, a Unnim Banc ens cuidarem de recordar els nostres orígens, de recordar la nostra finalitat i d'avantposar el millor tracte possible als nostres clients. Defensarem una manera de fer empresa vers la societat i vers els empleats que la conformem, més humana i més compromesa.

Cap comentari:

potser també t'agradi...

Related Posts with Thumbnails