2 de novembre de 2010

Manifest:

"Santedat, arribeu a una terra amb una consciència de nació que sempre ha estat reconeguda per la tradició eclesial, com s'explicita en el document episcopal Arrels cristianes de Catalunya"

Manifesto:

Que la visita d’un cap espiritual, sigui de l’espiritualitat que sigui, m’importa una fava. Que respecto les persones que puguin creure les fantasies que vulguin, però que això no ens afecta a la resta de ciutadans.

Que vivim en un país aconfessional i laic, on la religió ha de ser respectada però no pot ocupar un espai públic. La religió s’ha de circumscriure a l’àmbit privat. No ha d’haver-hi afavoriment de cap religió per part dels poders públics.

Que la visita d’aquest cap d’estat s’hauria d’aprofitar, com s’ha fet en altres ocasions amb d'altres caps d'estat, per a reclamar mesures de democratització en el seu país, eleccions lliures i igualtat en la presència de la dona en la vida pública.

Santedat, arribeu a una terra amb una consciència de nació que sempre ha estat reconeguda pels seus anhels de llibertat. Una nació oberta, pionera en la consecució de drets socials i personals.

Santedat, arribeu a una nació reconeguda per la seva tradició anticlerical, com així ho demostra la història passada dels segles XIX i XX.

Santedat, respecteu als que no t’esperem, als que volem viure la vida en llibertat. Santedat, penseu que la majoria de la població d’aquest país no practica les vostres creences, que no es casa pel vostre rite, abans obligatori.

Santedat, penseu que en aquest país és legal la homosexualitat i el matrimoni entre persones del mateix sexe. Que les dones poden decidir sobre la seva sexualitat. Que l’adulteri no és motiu de presó. Que les parelles, casades o no, poden decidir quan volen tenir descendència. Que l’abús de menors no només és un pecat, sinó que també és un delicte penal.

Santedat, capellanets i signants de manifestos nacional-catòlics, quan parleu d’aquesta terra, amb consciència de nació, penseu en TOTS els seus habitants. També en els que no practiquem les vostres creences i obligacions morals que, per cert, som la majoria del país.

Cap comentari:

potser també t'agradi...

Related Posts with Thumbnails