6 de febrer de 2008

Jo també vull que els professors de la concertada cobrin el mateix que els de la pública

Això és el que han reclamat els professors de les escoles concertades a l'alcalde de Vic i a la seva concertadora regidora d'educació [notícia] perquè s'inclogui al nou model educatiu (model Vic). I crec que aquests professors tenen raó.

Sí, perquè considero que és de justícia que si les feines i les condicions d’ambdós col·lectius són les mateixes hagin de cobrar el mateix...

...de fet, seria del tot favorable a que el salari, a més de marcar-ho, ho pagués l’administració pública amb els nostres impostos

...i si han de cobrar el mateix, imagino que les condicions i proves d’accés a la professió també hauran de ser les mateixes

...i penso que seria del tot exigible que el rati de nouvinguts a les escoles fos el mateix, o almenys molt similar

...i crec que la distribució de les escoles per la ciutat (centre-perifèria) també hauria de ser proporcional

...i també la presència i influència de la religió i dels religiosos en algunes concertades hauria de ser igual a la de la pública, o sigui nul·la

...i els serveis dels que gaudeixen els pares i alumnes haurien de ser semblants

...ah clar! I per suposat, pagant un preu igual (que hauria d’equiparar-se al de la pública)

...home, i posats, que les condicions laborals fossin iguals. No només les salarials, sinó que per exemple un professor no pogués ser acomiadat per mantenir relacions extramatrimonials o per divorciar-se

...i que els beneficis fossin només socials, i no particulars-empresarials. Que els serveis d’interès públic finançats amb diners públics fossin gestionats pels poders públics, i que d’aquesta manera es garantís una igualtat real en la prestació d’aquest servei.

Tant de bo arribi el dia en que tot el professorat de les escoles finançades amb recursos públics gaudeixi exactament de les mateixes condicions laborals, del mateix conveni col·lectiu i... del mateix empresari que els pagui, o sigui, tots nosaltres.

Artur Mas va anar a Finlàndia a comprovar les raons de l’èxit del model que dona millors resultats a Europa. Espero que es quedés amb les dades d’inversió pública en educació, amb les dades del nombre d’escoles públiques i en el prestigi de la professió de mestre en aquell país. Però molt em temo que continuarà defensant i ajudant econòmicament els interessos privats, i per desgràcia els que segur que no es beneficien d'aquesta ajuda són els treballadors d’aquestes escoles.


traducción al español

1 comentari:

J ha dit...

Estic d'acord amb tu. La solució és ben fàcil. Totes les escoles públiques.

A reveure,

potser també t'agradi...

Related Posts with Thumbnails